Informasjon til tilskuddsmottakere

Sametinget har stor forståelse for de konsekvensene det samiske næringslivet, institusjoner og kulturlivet ellers får som følge av koronaviruset, og innvilger utsettelser av prosjekter.

– Vi vil heller ikke kreve tilbake tilskudd fra de som får faste driftstilskudd fra oss for arrangement som ikke blir gjennomført som følge av koronaviruset. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapportering på samme måte som normalt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.Aili Keskitalo Kenneth Hætta  

Sametinget oppfordrer arrangører som har kontrakter med artister og underleverandører om å se på muligheter som også sikrer artister inntektsgrunnlag, herunder å eksempelvis arrangere konserter senere.

– Vi oppfordrer institusjoner som mottar faste driftstilskudd fra Sametinget, men som ikke får gjennomført alle planlagte aktiviteter, om at disse ser på andre måter å drive en faglig virksomhet på som er tilpasset den nye situasjonen vi er kommet opp i.

Send oss en e-post til samediggi@samediggi.no med forslag til ny tentativ dato for ferdigstillelse av prosjekter. Sametinget vil i tiden framover informere om eventuelle endringer for tilskuddsmottakere. Vi ber alle om å følge med på vår nettside og Facebook-side for oppdateringer.