Innvilgede saker 03.06.24-09.06.24

Tilskuddsbevilgninger i perioden 03.06.24-09.06.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 03.06.24-09.06.24
Søker Tittel Innvilget beløp  
2024 - 17010 Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager
MOS MÁNÁIDGÁRDDIT AS Etablering av nye samiskpråklig barnehagetilbud 500 000  
RØROS KOMMUNE Brekken barnehage - Språktiltak for barnehagebarn 300 000  
2024 - 17030 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling
MOS MÁNÁIDGÁRDDIT AS 2024 - 17030 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - 17802 330 182