Interreg Nord og Interreg Sápmi 2021 - 2027

Interreg Nord og Interreg Sápmi 2021 - 2027

Norge skal delta i det nye Interreg-programmet som varer fra 2021 til 2027. Sametinget er også med på å utforme programmet og Sametinget vil at dagens ordning hvor Sápmi er et eget delområde videreføres. Før programarbeidet fortsetter så vil vi at du kommer med dine ønsker og tanker om hvilke grenseoverskridende temaer vi skal prioritere i det nye programmet. 

Fyll ut skjema her:

https://forms.gle/7gzQQJ4cXqRr6BfL7 Norsk versjon
https://forms.gle/TJZLiXQtUAbk8ACT7 Finsk versjon
https://forms.gle/y54f9faGGABCopc69 Svensk versjon
https://forms.gle/a2ktsdiTsPzfKEtP7 Nordsamisk versjon
https://forms.gle/B3tVwJDGepEyKfSt9 Sørsamisk versjon
https://forms.gle/JPbqbP7tdFesEhyAA Engelsk versjon

Fristen for å svare er 23.11.20.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som samler inn informasjon og i dette skjemaet er det også mulig å melde seg på et webinar i desember.

EU-programmet Interreg Nord skal bidra til å forsterke det grenseoverskridende samarbeidet. Hensikten med programmet for perioden 2014 - 2020 er å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen. Det overordnede målet med Nord-programmet er å styrke programområdets konkurransekraft og attraktivitet. Programområdet omfatter Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige samt Sápmi.

Nærmere opplysninger om eksisterende program finner du her: https://www.interregnord.com/