Jurist - Dokumentasjon og parlamentsforvaltning

Jurist - Dokumentasjon og parlamentsforvaltning

Sametingets politiske sekretariat har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 100% fast stilling i seksjon for dokumentasjon og parlamentsforvaltning.

Søknadsfrist: 13.01.2023.

Seksjonen har ansvaret for sametingsvalget, sametingets valgmanntall og saksbehandling for plenumsledelsen, kontrollkomiteen og klagenemnd og all arkivdanning i hele Sametinget. Sametinget benytter fullelektronisksak/arkivsystem og seksjonen har fokus på effektivisering av saksbehandlingen i alle ledd, gjennom digitalisering og automatisering.  

Som arbeidssted kan du velge et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Sametingets ansatte må påregne seg på noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Dine primære arbeidsoppgaver vil være saksbehandling i forbindelse med sametingsvalget, for plenumsledelsen, råd, utvalg og nemnder opprettet av Sametingets plenum. I tillegg kan stillingen innebære utrednings- og prosjektoppgaver innenfor seksjonens arbeidsfelt. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har utdanning fra høgskole/universitet på mastergradnivå innen juridiske fag eller rettsvitenskap. Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt. 

Du er god på samarbeid, har integritet og praktiserer åpenhet og tillit. I tillegg må du trives med rådgiverrollen, kunne koordinere saker med flere samarbeidspartnere og ha stor gjennomføringskraft.

Du bør ha kjennskap til politiske prosesser og evne til analytisk arbeid. Samt kunne jobbe både strukturert og selvstendig.

Videre vektlegges personlige egenskaper som

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Kunnskap om samiske kultur- og samfunnsforhold vil bli særlig vektlagt.

Kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravet som den aktuelle stillingen krever, samt behersker samisk, vil bli foretrukket framfor ikke-samiskspråklige. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å bestå eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider med hverandre både i egne avdelinger og på tvers. Du vil få arbeide i en organisasjon som er ung og som søker kontinuerlig forbedring og innovasjon. Sametinget følger statlig lov- og avtaleverk.

Hos oss får du:

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For å bli ansatt som 1364 seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

 • Det vil trekkes 2 % fra lønnen som innskudd til Statens pensjonskasse

Positiv særbehandling:

 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
 • Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. 

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

Stillingen har 6 måneders prøvetid

Søknad

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk via denne linken: Søk stillingen. Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget 

 • i samisk ånd 
 • åpenhet 
 • samhandling 
 • inkluderende 
 • pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknadsfrist

13. januar 2023