– Kompetansekrise i den samiske barnehagesektoren

– Kompetansekrise i den samiske barnehagesektoren

Over hele landet er det mangel på samiskspråklige pedagoger, og det utdannes for få samiskspråklige barnehagelærere, noe som har negativ innvirkning på kvaliteten på det samiske innholdet i barnehagene. – De samiske barnehagene står i store utfordringer som er så strukturelle at barnehagene alene ikke klarer å løse utfordringene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget Derfor blir samiske barnehagers kompetansekrise, finansiering, manglede utdanningstilbud og utfordringer på kvalitet tema for Sametingets plenum i desember. Bakgrunnen for saken er tilbakemeldinger fra flere barnehager over hele landet om store og alvorlige utfordringer. Alvorlighetsgraden i sakene fra samiske barnehager er av en slik dimensjon at Mikkelsen er bekymret for den samiske barnehagesektoren.

– Det er med stort alvor jeg løfter denne saken til plenum. Plenum inviteres nå til å peke på strukturelle, lovmessige og innholdsmessige strategier som må skje for at vi skal løse krisen barnehagene står i, sier Mikkelsen.

Sametinget er i dialog og følger opp flere kommuner hvor barnehagetilbudet møter utfordringer. Mikkelsen peker på at kommuner, regjering, Sametinget og statlige aktører har et stort ansvar siden dette er utfordringer som har et historisk bakteppe.

– Det samiske samfunnet står nå i spagat mellom konsekvensene av manglende utdanningstilbud og samiskspråklig kompetanse på den ene siden, og stor etterspørsel og krav fra det samiske samfunnet på den andre siden. Skal vi se dette i et historisk perspektiv så er det direkte konsekvenser av fornorskningen og etter min mening er denne kompetansekrisen en av de største utfordringene vi står ovenfor. Jeg melder nå fra om at det er en krise, sier Mikkelsen.

Mikkelsen ber plenum vær tydelige i sine forventninger og viser til at regjeringen har lovet tiltak i Hurdal-plattformen.

– Det er viktig at plenum drøfter dette. Det må gå en tydelig beskjed fra Sametingets representanter til hele samfunnet om at nå må vi alle gjøre et krafttak for samiske barnehager. Når jeg skal møte regjering, kommuner, universiteter og høgskoler trenger jeg et sterkt mandat fra plenum om at denne situasjonen må løses nå, ikke i morgen. Regjeringen i Hurdal-plattformen lover tiltak for å forbedre situasjonen, det må plenum svare på og peke ut retningen på vegne av det samiske samfunnet, sier Mikkelsen.

Han sier at denne situasjonen fører til at samiske barn ikke får innfridd sin rett til et barnehagetilbud som er bygd på samisk språk og kultur.

– Dette er en reell trussel for samiske barns oppvekstsvilkår. Det kan vi ikke godta, sier Mikkelsen.

Saken skal diskuteres i plenumsmøte fredag 10. desember.
Sakspapirer: Sak 61/12 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no