Koronatiltak for duodji

Koronatiltak for duodji

Sametinget har stor forståelse for konsekvensene duodjibedriftene kan oppleve som følge av koronaviruset.

Sametinget er oppmerksom på at flere duodjibedrifter på grunn av koronakrisen kan få problemer med å selge sine produkter. Dette kan føre til en vanskelig økonomisk situasjon.

Sametingsrådet har derfor besluttet at alle søknader om driftstilskudd behandles fortløpende fram til 25.10.2020, som er siste søknadsfrist til driftstilskudd. For nye søkere til duodjiregisteret, behandles disse fortløpende fram til siste søknadsfrist 01.06.2020​. Dette gjelder også søknad om godkjenning av tilleggsprodukter

– Vi er bekymret for våre duodjiutøvere dersom inntektsgrunnlaget skulle falle bort. Vi håper at tiltaket kan være med på å lette den økonomiske situasjonen, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Søk tilskudd: Driftstilskudd

Søk tilskudd: Opptak i duodjiregisteret