Likeverdige helsetjenester til for den samiske befolkningen

Likeverdige helsetjenester til for den samiske befolkningen

Sametingsrådet har bevilget 400.000 kroner til prosjektet Samisk helseteam. Målet med prosjektet er er å jobbe frem likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen.

Klikk for stort bilde Det er sørsamisk helsenettverk som nå starter prosjektet samisk helseteam. Sørsamisk helsenettverk er et nettverk av samisk helsepersonell i det sørsamiske området. Nettverket ble stiftet i februar 2019, og har i 2019 – 2020 gjennomført forprosjekt for samisk helseteam. Hovedmålet til Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er å jobbe frem likeverdige helsetjenester til samisk befolkning gjennom kunnskapsformidling, prosjektarbeid, forskning og klinisk arbeid.

- Det er et stort behov for organisering av helsetjenester til den samiske befolkningen, før vi kan si at vi har likeverdige tjenester, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). Arbeidet med likestilling må skje på flere plan, og mange prosesser er allerede i gang. Sametingsrådet mener at prosjektet som nå får støtte, kan være et godt supplement til offentlige tjenester.

Sørsamisk helsenettverket består av helsepersonell som har bred erfaring fra helsevesenet, og som har kompetanse på samiske helsespørsmål.

- Deltakere i prosjekt Samisk helseteam er samisk helsepersonell som er ansatt i ulike institusjoner, forteller politisk rådgiver Maja Kristine Jåma. Nettverket vil gi økt kunnskap om samisk helse i kommuner og helseforetak. Det som er spennende med dette prosjektet er at ikke bare kommuner og helseforetak inviteres til å delta, men også reindriftsdistrikter i sørsamisk område. Dette vil gi prosjektet en helt egen dimensjon, hvor brukerne av helsetjenester i området ivaretas spesielt, avslutter Jåma.

Samisk helseteam er samfinansiert av Sametinget, Helse Midt, Røros kommune, og Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til helse- og sosialprosjekter under prioritering Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse - og omsorgstjeneste.

 

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no eller politisk rådgiver Maja Kristine Jåma +47 472 42 366, maja.kristine.jåma@samediggi.no