Næringsstøtte til samisk hudpleie, babyutstyr og fjøsombygging

Sametingsrådet tildeler tilskudd til tre svært ulike næringsformål på til sammen kr. 352 500,-. Tilskuddene skal stimulere til vekst, rekruttering og verdiskapning i lokale samiske næringer.

Tilskudd på  kr. 129 000,- går til enkeltpersonforetaket Make my day i Varangerbotn. Innehaver er utdannet hudpleier, make up-artist, og negledesigner. Søkeren har drevet tilsvarende virksomhet i mange år i Oslo-området, og vil nå satse i sin egen hjemkommune Nesseby. På sikt ønsker innehaver å tilrettelegge for økt behandlingstilbud, flere ansatte og samarbeidspartnere. Tilskuddet skal brukes på innredning av nytt lokale, samt nytt behandlingsutstyr.

- Søknaden faller inn under våre vedtatte prioriteringer i Sametingets budsjett for 2020, herunder tiltak som gir betydelig grad av nyskapning og bedriftsutvikling, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR)

Tilskudd på kr. 78 500,- går til etablering av produksjonsbedriften Lykkeliten Babynest i Burfjord, Kvænangen. Bedriften skal lage spesialtilpassede babynest, smokkeholdere og annet babyutstyr til designbevisste foreldre. Produktene skal selges på internett i et nasjonalt marked.

Om denne bedriften uttaler sametingsrådet at «søker er basert i Burfjord, Kvænangen. Dette er innenfor STN-området, og søker kvalifiserer dermed geografisk til tilskudd til variert næringsliv. Markedet for babyutstyr i Norge er stort og mange bruker mye penger på slikt utstyr. Ideen har et potensial til å kunne skape en levekårsbedrift i Kvænangen.

Issat Ovlla Varsi, fra Sirma i Tana kommune, tildeles kr. 145 000,- til ombygging av fjøs.

Varsi satser på en fremtid som bonde, og forpakter en gård som skal brukes til å fore opp okser til slakt, samt oppdrett av NRF-kviger til livdyr. Oksene vil bli solgt til Nortura, og kvigene til melkebønder. Tilskuddet går til ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger.

- Søknaden faller inn under prioritering for tilskudd til jordbruk i Sametingets budsjett. Saken dreier seg om en ungdom som vil satse på en fremtid som bonde. Prosjektet vil føre til rekruttering og verdiskaping i jordbruket i Tana kommune., sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576 eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no