Næringsstøtte til smittevernutstyr og sportsbutikketablering

Næringsstøtte til smittevernutstyr og sportsbutikketablering

Sametingsrådet bevilger støtte til Abanti AS for produksjon av smittevernutstyr og Kautokeino Sport og Fritid AS for etablering av sportsbutikk i Kautokeino.

Abanti AS er et selskap i Karasjok driver med duodji og design av klær. Selskapet har ønsket å sette i gang produksjon og salg av smittevernutstyr.

Sametingsrådet vedtok i april en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om næringslivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen, og satte fokus på små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for utvikling. Abantis produksjon av smittevernutstyr er et koronarelatert utviklingsprosjekt, som følge av at markedet for designklær har stoppet opp.

Abanti AS hadde søkt om 250.000 kroner til prosjektering, design, utvikling og produksjon av smittevernutstyr. Sametingsrådet har vedtatt å bevilge 232.000,- kroner. Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer.

– Dette er et tiltak som gir en betydelig grad av nyskapning og bedriftsutvikling. Det er stor etterspørsel i markedet etter smittevernutstyr, og timingen for en slik satsing er derfor god, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet har også vedtatt å gi støtte til Kautokeino Sport og Fritid AS, som ble etablert i mars 2020 med formål å etablere en butikk for sport- og fritidsartikler i Kautokeino. Butikken skal ha hovedfokus på jakt, fiske, ski, sykkel og utsalg av duodji for turister, og oppstart er høsten 2020.

Kautokeino Sport og Fritid AS hadde søkt om 348.000 kroner. Sametingsrådet bevilger 167.000 kroner i tilskudd til Kautokeino Sport og Fritid AS fra tilskuddsordningen Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer. Også Ovddos, omstillingsprogrammet i Kautokeino, har gitt tilskudd til prosjektet.

– Det finnes ingen andre sportsbutikker i Kautokeino og mange reiser til Alta for å handle sportsutstyr. Dette kan bety et bedre handelstilbud for folk i Kautokeino, sier Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no, eller sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no.