Nasjonal og internasjonal samisk språkuke 2021

Samisk språkuke markeres nå for tredje år på rad, og har blitt en fin årlig markering av de samiske språkene. Samisk språkuke er en felles satsing for å synliggjøre samiske språk, og er et samarbeid mellom Sametingene i Norge, Sverige og Finland. 

Målet med samisk språkuke er å synliggjøre de samiske språkene i det offentlige rom, øke kunnskapen om samiske språk og bidra til å løfte statusen til språkene. De tre sametingene i Norge, Sverige og Finland ønsker at samiske språk skal synes, høres og brukes på alle samfunnsområder under språkuka. 

– Denne uka skal våre samiske språk synes og høres i samfunnet. Vi er veldig stolte over mangfoldet av aktiviteter rundt om i landet, sier president i Sametinget i Norge Silje Karine Muotka (NSR). 

Hun legger til at hun er spesielt glad for at aktører som Avinor, Tine, Freia, Widerøe og Circle K er med på å synliggjøre samiske språk på ulike plattformer.

– Det gleder meg at større aktører går foran og viser vei og synliggjør de samiske språkene i det offentlige rom, sier Muotka.

Samisk språkuke har vokst seg større for hvert år, og både kommuner, samiske institusjoner, lokale og nasjonale aktører og privatpersoner bidrar til å synliggjøre samiske språk denne uka.

Styrelseordförande i Sametinget i Sverige Håkan Jonsson sier at bevaring av samiske språk er viktig for den samiske befolkningen og for bevaring av den samiske kulturen.  

–  Språkuka har blitt en tradisjon som er kommet for å bli, og er en viktig markering av de samiske språkene. Uavhengig av kunnskapsnivå, så binder språkene oss sammen og skaper en samhørighet mellom oss, sier Jonsson.

President i Sametinget i Finland, Tuomas Aslak Juuso oppfordrer alle til å bidra til synliggjøring av samiske språk denne uka, både gjennom deltagelse på arrangement og på sosiale medier. 

– Språkuka er en unik mulighet for synliggjøring av samiske språk, og håper jeg at også myndighetene og aktører i de nordiske landene tar samisk i bruk som del av sin virksomhet på en egnet måte under språkuka, sier Juuso.