Nettforedrag om samiske kulturminner og kulturhistorie i Tromsøområdet

Se foredrag på nettet om samiske kulturminner og kulturhistorie i Rávdnjemuotki/Finnheia i Sállir/Kvaløya, og i Romssavággi/Tromsdalen.

13. juni åpner en ny samisk utstilling på Norges arktiske universitetsmuseum. Utstillingen er om samiske kulturminner og kulturhistorie i Tromsøområdet og bygger blant annet på Sametingets kulturminneundersøkelser på Rávdnjemuotki/Finnheia på Sállir/Kvaløya og i Romssavággi/Tromsdalen.  

I anledning utstillingsåpningen publiserer Sametinget foredragene "Rávdnjemuotki - kulturminner og livshistorier" (2021) og "Dalens skjulte fortid" (2024). Foredragene ble holdt på henholdsvis Norges arktiske universitetsmuseum og Perspektivet Museum og foredragsholder er arkeolog Stine Benedicte Sveen.

Rettigheter til det faglige innholdet: Stine Benedicte Sveen

Nettforedrag om Rávdnjemuotki/Finnheia på Sállir/Kvaløya, Troms

Nettforedrag om Romssavággi/Tromsdalen