Nordsamisk saksbehandler

Nordsamisk saksbehandler

Sametingets språkavdeling har ledig fast stilling som saksbehandler i seksjon for stedsnavn og språkrøkt. Søknadsfrist: 25. februar 2021.

Arbeidsplassen er på en av Sametingets kontorsteder der det er ledig plass.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver for stillingen:

 • Saksbehandling av saker om samiske stedsnavn
 • Kommunikasjon med stedsnavnkonsulentene
 • Språkfaglige vurderinger og saksbehandling
 • Oversetting fra nordsamisk til norsk og omvendt
 • Andre språkfaglige oppgaver

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som har utdanning i nordsamisk på høgskole-/universitetsnivå, minimum på bachelornivå. Minimum 3 års relevant arbeidserfaring i nordsamisk språkfaglig arbeid kan kompensere noe for manglende utdanning.

Arbeidserfaring i liknende arbeid og kunnskap om språksituasjonen til de samiske språk og om stedsnavn vektlegges.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 25. februar 2021.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søk stillingen

Søknadsfrist

25. februar 2021