Ny samisk designpris

Ny samisk designpris

Sametinget vil fremme enda mer samisk design fremover gjennom å gi ut en pris for utmerket samisk design. – Vi ønsker enda mer samisk designutvikling og ser at det har stor appell og dette gir oss mange nye muligheter, sier sametingsråd Silje K. Muotka (NSR).

Klikk for stort bilde Árvu Šoop Šoop skal arrangeres 6. og 7. september i Kunsthallen i Trondheim er først og fremst en dag for samiske designerne og deres mulighet til å styrke nettverket sitt, øke omsetningen, samt å øke markedsandelen sin.

– Det nye i år er at vi skal dele ut Šoop Šoop-bálkkašupmi (Šoop Šoop-prisen). Samisk design er fantastisk og har enormt potensiale som vi fremmer gjennom en arena for samisk design, og da vil vi også gi en egen oppmerksomhet for utmerket samisk design, sier Muotka.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Šoop Šoop - Sámi design days, som i år arrangeres 6. og 7. september i Kunsthallen i Trondheim. Prisvinneren får 50.000 kroner samt en pris laget av en duodjiutøver.

Jury

I juryen som skal dele ut prisen sitter sametingsråd Silje K. Muotka, Gunvor Guttorm fra Karasjok og Pär-Joel Utsi fra Jokkmokk i Sverige. Guttorm har lang og bred erfaring innen duodji, og Utsi har hatt stor suksess med den internasjonale bedriften Vaimo, som hjelper bedrifter i hele verden med e-handel.

Bedriftene vil bli vurdert på bakgrunn av følgende kriterier:

  • De har sin hovedaktivitet i Sápmi
  • Vinneren kan vise til god lønnsomhet og en solid vekst
  • De leverer et positivt nettobidrag til det samiske- og/eller lokalsamfunnet
  • De har fremmet samisk design, med fokus på urfolksverdier og bærekraft, på en troverdig og respektfull måte
  • Det er en fordel om bedriften bruker et av de samiske språkene i promoteringen av bedriften

En suksess

Šoop Šoop - Sámi design days ble for første gang arrangert i februar 2020 i Tromsø. Den første dagen er et lukket arrangement mellom samiske designere og innkjøpere, mens den andre dagen er et åpent arrangement mellom samiske designere og publikum.

– Resultatene fra Šoop Šoop i fjor viser at både samiske designere, innkjøpere og publikum var svært fornøyd med arrangementet, og vi ønsker derfor å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er blitt gjort med Šoop Šoop. Det var rett og slett en suksess, sier Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no