Ny tilskuddsordning til samiske båter

Sametinget har lagt ut en engangsutlysning under Tilskudd til samisk kulturminnevern, øremerket fartøyvern for 2024. Tilskuddet skal gis til prosjekter som omhandler identifisering av samiske båter og fartøy, om bygging, båttyper, bruksområder og utbredelse.

Sametinget har siden 2020 hatt ansvar for samisk fartøyvern. Det er de åpne, klinkbygde båtene som utgjør selve skroget i samisk fartøyvern, men vi mangler oversikt over hva slags båter som ennå fins, hvor mange de er og hvor de er.  For å forvalte noe må man først skaffe oversikt over det som skal forvaltes. En slik oversikt har ikke Sametinget mulighet til å skaffe til veie selv. Derfor behøver vi hjelp fra kompetente miljø til å lage oversikt i sine geografiske områder, eller for en spesifikk båttype. Gjennomføringsfrist er tre år fra tilsagnet gis.

Båtene ligger gjerne i naust, garasjer eller fjøs, noen under åpen himmel, kanskje noen også ligger på svai. Det er nordlandsbåter, spisser, elvebåter, sjekter, notbåter og andre farkoster. Det er ikke mulig å ta vare på alle, men vi må sikre et representativt utvalg for ettertida. Båtene er kunnskapsbanker for samisk båtbyggeskikk og en viktig del av den samiske kulturen.

Gå til siden Tilskudd til samisk kulturminnevern