Økt lønnsstøtte til samiske barnehager og avdelinger

Økt lønnsstøtte til samiske barnehager og avdelinger

Sametingsrådet følger opp tiltredelseserklæringen Biejveálggo med å øke satsene for samiskspråklig kompetanse i tilskuddsordning for samiske barnehager og avdelinger, og øke etableringstilskuddet. – Vi styrker innsatsen for rekruttering og samisk språk i samiske barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsrådet øker satsene i tilskuddsordningen Tilskudd til samiske barnehager og avdelinger, og gir 16 000 kroner ekstra for inntil to samiskspråklige ansatte. Hver barnehage og avdeling kan søke om støtte til inntil 2 ansatte per avdeling. Det vil gi økt lønnsstøtte til 32 samiske barnehager og avdelinger rundt omkring i det samiske samfunnet.

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget – Vi gir nå barnehagene mulighet til å øke lønnsnivåene, samtidig med at Sametinget har et større kvalitetsarbeid på gang med barnehageprosjektet SáMOS. Slik legger vi et godt grunnlag for å lykkes med språkarbeidet i barnehagene, sier Mikkelsen.

Økt støtte til etablering av samiske barnehagetilbud

Samtidig økes satsen for etablering av samiske barnehagetilbud fra 300 000 kroner til 500 000 kroner innen tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid.

Mikkelsen peker på at det er et behov for flere samiske barnehagetilbud.

– Vi øker støtten til etableringen av samiske barnehagetilbud for å stimulere barnehageeiere til å utvide og skape flere tilbud. Jeg håper at dette vil gi utslag i konkrete etableringer, som sørger for at flere samiske barn får tilbud om samiske barnehageplasser.

Kompetanse og rekruttering viktig

Sametingsrådet har i sin tiltredelseserklæring Biejveálggo prioritert tiltak for å møte kompetansekrisen i samiske barnehager og skoler. Blant annet sier Biejveálggo at det skal arbeides for et høyere lønnsnivå til barnehage- og grunnskolelærere. Mikkelsen sier at en øking av satsene for samiskspråklige ansatte er et sentralt tiltak for å møte kompetansekrisen.

– En av våre største oppgaver er å arbeide for at barn og unge får et godt samiskspråklig tilbud i barnehagene, siden det er der språkarbeidet på mange måter starter. Derfor må vi sørge for at barnehagene er attraktive arbeidsplasser.

En del av en større satsning

Samarbeidspartnerne i Biejveálggo-samarbeidet har pekt på samiske barnehager som et særlig satsningsområde i denne sametingsperioden. Mikkelsen sier at i dette ligger det en lovnad om å sette i gang flere tiltak.

– Å øke satsene i våre tilskuddsordninger er første steg, neste steg vil være å igangsette et arbeid med gratis samisk barnehageplass. Med dette håper jeg at flere samiske barn får innfridd sin rett til et barnehagetilbud som er bygd på samisk språk og kultur, sier Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no