Oppnevning av medlemmer til Sametingets innkjøpsordning for kunst

Sametingsrådet har oppnevnt to innkjøpskonsulenter med to varamedlemmer til Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthåndverk.

Ordningens formål er å sikre for offentligheten arbeider av særskilt kunstnerisk interesse innen samisk samtidskunst og kunsthåndverk, i tillegg til viktige referanseverk. Innkjøpte verk vil gå inn i oppbyggingen av en samisk kunstsamling og tenkes plassert i det fremtidige Samisk kunstmuseum.

– Kunstsamlingen som innkjøpsordningen har samlet inn over tid, er helt unik med sine 1300 verk og vil danne grunnstammen i det framtidige Samisk kunstmuseum, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR)

Sametingsrådet har på grunnlag av vedtak på årsmøtet i Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samiske Kunstneres Forbund (SDS) utnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til innkjøpsutvalget til Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthåndverk:

Medlemmer: Eva Aira og Geir Tore Holm

Varamedlemmer: Britta Marakatt Labba og Marja Helander

– Sametingsrådet ønsker medlemmene til lykke med arbeidet, sier Olsen.

Innkjøpskonsulentene oppnevnes for to år av gangen, og den nye perioden strekker seg fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022. De faste medlemmene er for øvrig de samme som har vært med i utvalget også i forrige periode, 2018-2020.

Det er RiddoDuottarMuseat (RDM) som er ansvarlig forvalter av Sametingets innkjøpsordning.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no