Oppnevnt nye medlemmer til SUPU

Sametingsrådet har oppnevnt et nytt Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), i henhold til mandatet. SUPU består av ungdommer fra forskjellige områder i norsk side av Sápmi. 

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu, Sámediggi

– Jeg er glad for at vi har fått et nytt SUPU på plass. De representerer en bredde både aldersmessig, geografisk og språklig som vil være en styrke til SUPU. Med det nye SUPU sikrer vi både kontinuitet og muligheter for nye medlemmer, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Elle Rávdná Näkkäläjärvi fra Guovdageaidnu fortsetter som leder. Hun har vært leder i to år og er oppnevnt for to nye år. Sammen med henne fortsetter også Aina Madelén Nordsletta Aslaksen og Inga Márjá Lango som medlemmer i det nye utvalget. 

– Det er godt at vi har med tidligere medlemmer som har erfaring og nye medlemmer som representerer nye samiske ungdomsstemmer. Ungdoms stemme skal høres i dagens samfunn, sier leder Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

De nye medlemmene er oppnevnt etter forslag fra gruppene på Sametinget og fra ungdomsorganisasjoner, og representerer en geografisk bredde fra norsk side av Sábme. 

– Jeg ser frem til å møte nye SUPU og starte samarbeidet med dem. Det er viktig i den kommende perioden å styrke muligheten til en aktiv utførelse av deres mandat. SUPU vil delta under Sametingets behandling av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, sier Mikkelsen.

Her er nye SUPU:

Medlemmer:                                                                   

Elle Rávdná Näkkäläjärvi                                                                     
Aina Madelén Nordsletta Aslaksen                       
Inga Márjá Lango                                                      
Piere Åvla Bransfjell                                                 
Jon Anta Eira Åhrén       

Varamedlemmer:

Sunna Svendsen                                                        
Linnea Knutsen
Nils Anders Appfjell
Ronja Vara Sannerud
Odd Ánde Anti