Over 7 millioner kroner til samiske barnehager

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er glad for å se en ny sørsamisk barnehage på lista over mottakere til tilskudd til samiske barnehager og avdelinger.

Sametinget gir årlig tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager, som bygger på samisk språk og kultur. Tilskuddet skal gå til tiltak som utvikler samiske verdier, språk, kultur og tradisjonskunnskap. Potten for 2021 er på 7.468.500,- kroner og er blitt fordelt til 22 samiske barnehager, og 10 samiske avdelinger i norske barnehager. Totalt er det 32 barnehager som har fått innvilget støtte fra denne ordningen.

Se oversikt over hvilke samiske barnehager og avdelinger som har fått støtte i 2021 (PDF, 112 kB)

– Samiske barnehager og avdelinger gjør en svært viktig jobb med å styrke barnas samiske identitet ved å fremme bruk av samisk språk og formidling av samisk kultur, og Sametinget ønsker med tilskuddordningen å bidra til dette, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Nytt samisk tilbud i sør

Fra høsten 2021 opprettes det en ny sørsamisk barnehageavdeling i Røyrvik kommune ved Raarvihken byjjenimmiejarnge / Røyrvik oppvekstsenter. Sametingsrådet synes at dette er svært positivt, noe som bidrar til at flere sørsamiske barn får et samisk barnehagetilbud.

Mikkel Eskil Mikkelsen Sámediggi – Samiske barnehager og samiske avdelinger er svært viktige i samiske barns liv. Ifølge Hjertespråket (NOU 2016: 18) er samiske barnehager det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samiske språk. Fra Sametinget er vi derfor glade for at det opprettes en ny sørsamisk avdeling, sier Mikkelsen.

Nasjonalt er det en nedgang i antall samiske barn som får et barnehagetilbud som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap, fra totalt 711 barn i 2020 til 696 barn i 2021. Størst nedgang har det vært i gruppen nordsamiske barn fra 649 barn i 2020 til 630 barn i 2021. I gruppen lulesamiske barn har antallet gått ned fra 31 i 2020 til 26 barn i 2021, mens det i gruppen sørsamiske barn økes fra 31 barn i 2020 til 40 barn i 2021.

Mange viktige prosesser på gang

Sametingsrådet har tidligere løftet behovet for å se på muligheten for å innføre gratis samisk barnehageplass. Samtidig har Storberget-utvalget levert en rapport som foreslår at kommunene i større grad skal bestemme tilskuddene til de private samiske barnehagene.

– Mange av de samiske barnehagene er i dag mindre private aktører. Når flere utvalg leverer forslag som vil ha konsekvenser for samiske barnehagene er det viktig for Sametinget å sikre de samiske barnehagene en forutsigbarhet til deres drift. Fremover vil det komme endringer for barnehagesektoren som trenger at Sametinget er tydelig. Jeg ser frem til å jobbe videre med forslaget om gratis samisk barnehageplass og sikre en god finansieringsordning, sier Mikkelsen.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud i Norge med ulike tilskuddordninger, som barnehager i Norge kan søke på. Man kan få tilskudd til samisk språkopplæring i barnehagen, med søknadsfrist 1. september 2021 eller tilskudd til ulike prosjekter som fremmer samisk språk og kulturkompetanse med søknadsfrist 1. oktober 2021.

Les mer om de ulike tilskuddene.

For intervju:
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)
E-post:
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no eller tlf: 91742161