Pilotbarnehager i samisk barnehageprosjekt er valgt ut

Pilotbarnehager i samisk barnehageprosjekt er valgt ut

Sametingsrådet har valgt ut fire pilotbarnehager som gjennom SáMOS-prosjektet skal utforme fremtida til den samiske barnehagen.  

De fire barnehagene som denne gang er blitt valgt ut som pilotbarnehager er: Suaja barnehage i Snåsa, Álttá siida AS i Alta, Árran mánájgárdde AS på Drag og Badjemánáid beaiveruoktu AS i Karasjok.

Gjennom prosjektet SáMOS - Sámi mánát ođđa searvelanjain (samiske barn i nye pedagogisk rom) skal samisk barnehagestruktur på fem år forandres, med utgangspunkt i samisk filosofi og tradisjonskunnskaper. Målet med pilotbarnehageordningen er å samifisere barnehagen og gjennom dette gi grunnlaget til Sametingets SáMOS-prosjekt, for å utvikle samisk barnehagepedagogikk og arbeidsmetode, etter samiske grunntanker.

– Nå har SáMOS-prosjektet kommet så langt at den mer konkret skal forske og utvikle samiske arbeidsmetoder sammen med samiske barnehager. Det blir interessant å følge opp den samisk pedagogisk utviklingen framover, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Til pilotbarnehageordninga kom det ni søknader. En av søkere oppfylte ikke kravene for å bli pilotbarnehage. Da pilotbarnehagene ble valgt, så var det en betingelse at minst én er fra lulesameområdet, én fra sørsameområde og at det fra nordsameområdet velges både fra kystområde, by og innland.

– Sametinget hadde ønsket at alle åtte barnehager kunne bli tatt inn som pilotbarnehage nå allerede, men på grunn av ressursene så må vi denne gang igangsette utviklingsarbeidet i fire barnehager, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet bestemte også at når det neste gang åpnes mulighet for å søke om pilotbarnehage, så skal disse barnehagene som ikke ble prioritert nå, vurderes sammen med mulige nye søkere. Disse barnehagene er: Luvlege maanagierte og Ysterhagen barnehage avdeling Svaale på Røros, Fossens barnehage i Kåfjord, Sentral barnehage i Alta og Guovssahas barnehage i Tromsø.

Intervju gis av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. + 47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no
Mer info om prosjektet gis av prosjektleder i SáMOS, Ol-Johán Sikku, tlf. +47 902 23 804, ol.johan.sikku@samediggi.no