PRM: Sameministre og sametingspresidenter møtes i Stockholm denne uken

Det er nordisk møte mellom sameministrene og sametingspresidentene på Lunden, Drottninggatan 4 i Stockholm, onsdag 18. januar.

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på møtet sammen med sametingspresident fra Sverige, Håkan Jonsson og sametingspresident fra Finland, Tuomas Aslak Juuso.

Sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker i Norge, Sverige og Finland har hatt faste årlige møter og samarbeid siden år 2000.

Ministrene og sametingspresidentene møtes regelmessig for gjensidig orientering og for å drøfte og behandle samiske spørsmål av felles interesse.

Målet med samarbeidet er å styrke og utvikle det samiske folkets språk, kultur, næringer og samfunnsliv.

Disse sakene står på agendaen på minister- og presidentmøtet:

1. Prisutdeling av Nordisk samisk språkpris - Gollegiella

2. Nordisk samekonvensjon

3. Rasisme mot samer

4. Samisk språk i digitale miljøer

5. Tilbakeføring av samiske menneskelige levninger og gjenstander

6. Klimaendringer og klimatilpasning for samiske næringer

 

Dersom du trenger mere informasjon, ta kontakt med rådgiver Máret Inger Aslaksdatter Anti, tlf: 784 74 059, maret.inger.aslaksdatter.anti@samediggi.no