PRM: Støtte til ISFI AS for produksjoner og utstilling for ÁRRAN 360°

PRM: Støtte til ISFI AS for produksjoner og utstilling for ÁRRAN 360°

ÁRRAN 360° Knut Aaserud Sametingsrådet har bevilget 200 000,- kroner til, Internasjonalt Samisk Filminstitutt, ISFI AS til produksjoner og utstilling for ÁRRAN 360° - en arena for teknologiutvikling, innovasjon og kunstnerisk nytenkning.  

Maja Kristine Jåma Åse M. P. Pulk/Sámediggi Målet er å posisjonere samiske og annen urfolks XR film i front av den teknologiske utviklingen, med verdens fremste XR-teknologimiljøer.

Markedet for XR produksjoner er globalt økende og det utvikles stadig ny teknologi. Med ÁRRAN er samisk filmproduksjon med i teten i utviklingen, og er med på å skape nye muligheter for samiske kunstnere og filmskapere.

Det oppleves stor etterspørsel av visninger for ÁRRAN filmene og XR produksjonene internasjonalt, og filmene vises sannsynligvis i Lübeck, Malmø, London, Canada og USA etter at de er vist i Venezia.

– ÁRRAN 360° er en helt ny og annerledes måte å formidle samiske historier, myter og levemåter. Det er gledelig å se hvordan ISFI gjennom dette prosjektet har jobbet godt med å rekruttere og motivere samiske filmkunstnere, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). 

Bevillingen er gitt over ordningen Institusjonsutvikling.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Maja Kristine Jåma, tlf: +47 472 42 366,  maja.kristine.jama@samediggi.no