PRM: Støtte til særskilte språktiltak

PRM: Støtte til særskilte språktiltak

Sametingsrådet har bevilget til sammen 790 000 kroner i støtte til særskilte språktiltak.

Mikkel Eskil Mikkelsen Vaino Rensberg, Sámediggi Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til NTEC MEDIA AS til prosjektet «Julevbágo 3» som er fortsettelsen av utviklingsarbeidet av den lulesamiske digitale ordboka «Julevbágo». Målet er å utvide Julevbágo som en felles ordbok for de samiske språkene. Med dette digitale hjelpemiddelet skal det bli lettere å lete etter og finne forskjellige ord. NTEC MEDIA AS skal tilby flere brukervennlige språkverktøy til samiske brukere.  

– Sametingsrådet er glad når slike digitale språkverktøy publiseres, for da blir det lettere for brukerne å finne ordene i ordbokjungelen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Bevilgingen er gitt fra tilskuddsordningen: Dokumenteringstiltak.

Løfte det samiske språket blant barn og ungdom

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Ravn Studio AS til prosjektet «Flåklypa del 2». Flåklypa-spillet ble publisert i november 2021, og dette spillet er blitt godt mottatt blant barn og unge. Nå skal andre del av Flåklypa-spillet publiseres, og den er på nordsamisk.

– Sametingets strategi er å løfte det samiske språket blant barn og unge, og slike digitale spill er viktige, sier Mikkelsen.

Bevilgingen er gitt fra tilskuddsordningen: Språkutviklingstiltak.

Artikkelprosjekt om lulesamiske gründere

Sametingsrådet har også bevilget 190 000 kroner til NordSalten avis til et artikkelprosjekt om lulesamiske gründere.

Målet med artikkelprosjektet er å fokusere på en viktig del av lulesamisk språk, kultur og samfunnsliv som ikke har vært i fokus før. Det spesielle er at disse gründerne startet bedriftene og arbeidsplassene sine til lulesamisk område, og de ansatte i disse bedriftene var og er for det meste samer.

– Sametinget anser det som svært viktig at det fortelles om lulesamiske bedrifter og gründere, både for dagens og kommende generasjoner, sier Mikkelsen.

Bevilgingen er gitt fra tilskuddsordningen: Tilskudd til samiske språktiltak i lule-, sør- og markasamisk område.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no