PRM: Støttemateriell-videoer til lule- og sørsamiske fag

PRM: Støttemateriell-videoer til lule- og sørsamiske fag

Sametinget lanserer for første gang støttemateriell-videoer i de samiske språkfagene.

Samisk som førstespråk er både et språkfag og et danningsfag, det betyr at faget sikrer trygge språkbrukere og språkbærere til samiske samfunnet. I faget samisk som andrespråk er grunnlaget å snakke samisk med glede og benytte sterke språkmodeller for å utvikle det muntlige språket.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er glad når han får fortelle om denne spesielle hendelsen som gjelder fagfornyelsen.

– Jeg håper at videoene er både til nytte og et motiverende verktøy på samiskundervisning. Jeg håper også at det gir inspirasjon til hvordan bruke de nye læreplanene i undervisningen, både i faget samisk som første- og andrespråk, sier Mikkelsen.

I faget samisk som førstespråk står språk- og tekstlære i sentrum. Elever skal bli trygge språkbrukere og skal få kunnskap om forskjellige temaer som gjelder språklige forhold, for at de kan bruke den kunnskapen til videre læring og i arbeidslivet. Mens i faget samisk som andrespråk er å snakke samisk og utvikling av ordforrådet veldig sentral.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no  

Støttemateriell-videoene finner du her:

Lulesamisk:

Støttemateriell til samisk som førstespråk (lulesamisk tale, norsk tekst) – 08:30 min

Støttemateriell til samisk som andrespråk (lulesamisk tale, norsk tekst) – 04:42 min 

Støttemateriell til samiske fag (lulesamisk tale, norsk tekst) – kort 02:42 min


Sørsamisk:

Støttemateriell til samisk som førstespråk (sørsamisk tale, norsk tekst) – 09.35 min

Støttemateriell til samisk som andrespråk (sørsamisk tale, norsk tekst) – 04.55 min 

Støttemateriell til samiske fag (lule- og sørsamisk tale, norsk tekst) – kort: 02.45 min