Rådgiver / Seniorrådgiver - Seksjon for helse og sosial

Rådgiver / Seniorrådgiver - Seksjon for helse og sosial

Sametinget har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 30% stilling i avdeling for næring, kultur og helse tilknyttet seksjon for helse og sosial.

Søknadsfrist: 07.06.22.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgaver er å:

 • følge opp og bistå Sametingets forskningsetiske og sakkyndig komite for samisk helseforskning, samt helseforskning for øvrig.
 • Videre utvikling, forvaltning og oppfølging av Sametingets politikk innen helse, sosial og barnevern.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning fra høgskole/universitet, tilsvarende masternivå, primært innen fagområder knyttet til helsefag/-politikk eller relevant samfunnsfag. Søker må ha kjennskap til hvordan forskning administreres, reguleres og kvalitetssikres. Erfaring fra forskning og fagutvikling, samt kunnskaper om samfunnsforhold og helsefaglige forhold i det samiske samfunnet vil bli vektlagt.

Videre vektlegges:

 • Kunnskaper i samisk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Opptatt av gjennomføring og kvalitet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller stillingskode 1364 seniorrådgiver. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse
  med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag. (Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene)
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn. Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver forplikte seg å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

7. juni 2022