Rådgivere seksjon for grunnopplæring

Rådgivere seksjon for grunnopplæring

Det er nå ledig to stillinger som rådgivere i Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring, i seksjon for grunnopplæring. Arbeidsoppgaver som tilhører stillingene, er i hovedsak saksbehandling.

Søknadsfrist: 29.11.2022.

Seksjonen jobber med utdanningstilbud til samiske barn i grunnskolen og videregående opplæring. Seksjonen ivaretar samisk språk, samisk samfunnsliv, historie og tradisjoner som omhandler grunnopplæringa. I seksjonen vil du få bidra til å styrke samiske identitet, gi trygg forankring i egen kultur og forståelse av å være del av en større sammenheng som samer og urfolk

Sametinget har flere kontorsteder å velge mellom, og du kan jobbe ved et kontorsted som har ledig kapasitet.

Sametingets ansatte må påregne seg på noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter deg som liker å jobbe med politikkutvikling, gjennomføring og oppfølging av Sametingets oppgaver innen grunnopplæring, grunnskole og videregående nivå.

Du vil få jobbe med varierte arbeidsoppgaver innen hele fagfeltet, og følgende arbeidsoppgaver vil være aktuelle:

 • Saksbehandling og skriving av utredninger om saker som hører til fagområdet
 • Arbeid med lov- og regelverk innenfor fagområdet, blant annet læreplansaker
 • Starte og lede prosesser innen fagfeltet
 • Forberede og delta på konsultasjoner
 • Forberede saker til politisk ledelse
 • Utredninger og prosjektoppgaver
 • Opprettholde og etablere kommunikasjon og samarbeid med nåværende og nye institusjoner og aktører
 • Tilskuddssøknader og offentlige anskaffelser
 • Læremiddelutvikling
 • Arrangere seminarer
 • Rapportering til ledelsen
 • Annet utviklingsarbeid innen fagfeltet

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Du som søker må ha utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsfaglige eller pedagogiske fagfelt. Mastergrad innen andre relevante emner vil kunne komme i betraktning. Om du har minimum bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum fem års relevant erfaring kan du komme i betraktning for stillingen. Lang arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende krav om utdanning.

Du bør ha kunnskap og erfaring fra saksbehandling, god digital kompetanse og interesse for politiske prosesser.

Videre vektlegges personlige egenskaper som

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Den som tilsettes må beherske samisk og norsk, eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. God kunnskap om samiske samfunnsforhold er også et krav. Kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravet som den aktuelle stillingen krever, samt behersker samisk, vil bli foretrukket framfor ikke-samiskspråklige.

Kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravet som den aktuelle stillingen krever, samt behersker samisk, vil bli foretrukket framfor ikke-samiskspråklige. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å bestå eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider med hverandre både i egne avdelinger og på tvers. Du vil få arbeide i en organisasjon som er ung og som søker kontinuerlig forbedring og innovasjon. Sametinget følger statlig lov- og avtaleverk.

Hos oss får du:

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver 1434, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

For å bli ansatt som seniorrådgiver 1364, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

 • Det vil trekkes 2 % fra lønnen som innskudd til Statens pensjonskasse

Positiv særbehandling:

 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
 • Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. 

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk her: Søk stillingen, og søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget:

 • sámi vuohki- i samisk ånd 
 • rabasvuohta - åpen/åpenhet 
 • ovttaráđálašvuohta - samhandling 
 • verddevuohta - inkluderende fellesskap
 • oskkáldasvuohta - pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknadsfrist

29. november 2022