Rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge – strategier og tiltak for vitalisering av språket

Rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge – strategier og tiltak for vitalisering av språket

Forsker Torkel Rasmussen har på oppdrag for Sametinget utført en utredning om dagens situasjon for skoltesamisk i Norge.

Rapporten skal gi en oversikt av språkets brukere. Ifølge utredningen er skoltesamisk et truet språk i Norge, men er fortsatt et levende språk.

Les rapporten: Skoltesamisk språksituasjon i Norge - Strategier og tiltak for vitalisering av språket (PDF, 4 MB)

Sametingets plenum anerkjente i desember 2018 språkstrategien Giellalokten - Sametingets strategier for samiske språk. I forbindelse med denne kartlegger Sametinget dagens situasjon for ume-, pite- og skoltesamisk, og ser på hva som kan bidra til å øke bruken av språkene.

Forsker Torkel Rasmussen presenterte utredningens resultater på et webinar 23. mars.

Se opptak av webinaret:

Les også: Rapport og webinar om situasjon for skoltesamisk på norsk side av Sápmi