Risten Turi Aleksandersen tilsatt i avdelingsdirektørstilling

Risten Turi Aleksandersen tilsatt i avdelingsdirektørstilling

Risten Turi Aleksandersen tilsettes i fast stilling som avdelingsdirektør for språkavdelingen i Sametinget.

Det vedtok det politiske tilsettingsrådet i Sametinget på møte i går.

Risten Turi Aleksandersen (42) jobber i dag som generalsekretær for Samisk kirkeråd. I tillegg driver hun reindrift, og er leder av reinbeitedistrikt 14 Kvaløy. Hun er opprinnelig fra Kautokeino, men er nå bosatt på Kvaløya i Troms.

Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén er meget tilfreds med tilsettinga.

– Det var mange gode søkere og jeg er veldig tilfreds med tilsettinga av Risten Turi Aleksandersen som avdelingsdirektør for språkavdelingen. Hun har en solid faglig bakgrunn og har den riktige arbeidserfaringen for stillingen. Hun har en allsidig bakgrunn, har kunnskap og erfaring i språkutviklingsarbeid og språkpolitiske utfordringer i hele det samiske samfunnet, sier Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén.

Kontaktperson: Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén, mob. 971 29 744, inger.marit.eira-ahren@samediggi.no