Saksbehandler - Næringsutvikling

Saksbehandler - Næringsutvikling

Sametinget har ledig fast stilling som saksbehandler i næringsseksjonen. Næringsseksjonen er knyttet til avdeling for næring, kultur og helse. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 24.10.21

Arbeidssted er ett av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Politikkutvikling og oppfølging av Sametingets arbeid innen samisk reiseliv og kreative næringer.
 • Strategi- og utviklingsarbeid.
 • Initiere og følge opp prosjekter og prosesser som støtter satsingen på reiseliv og kreative næringer.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende masternivå, hovedsakelig innen samfunnsfag, økonomi, nærings- og bedriftsutvikling, eller fagområder knyttet til reiseliv og kreative næringer.

Kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende, og med minimum 5 års relevant arbeidserfaring kan komme i betraktning.

Kompetanse i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.10.21

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

24. oktober 2021