Samerådets klimarapport «Klimaendringer i Sápmi - en oversikt og veien videre»

Overrekkelse av klimarapporten fra Samerådet til Sametinget. Leder av Arktis- og miljøavdelingen i Samerådet Gunn-Britt Retter og sametingspresident Silje Karine Muotka. Máret Inger A. Anti/ Sametinget

Samerådet overleverte i dag til Sametinget en klimarapport om «Klimaendringer i Sápmi - en oversikt og veien videre».

Sametingspresident Silje Karine Muotka sa under overleveringen av rapporten om at Sametinget ønsker å få svar på på hva klimaendringer betyr for samisk kultur, reindrift, fiske, utmarksbruk, og annen samisk næringsutøvelse og for det samiske samfunnslivet.

Sametinget har bedt om anbefalinger knyttet til klimatilpasning, økt motstandsdyktighet for samiske samfunn, og hvordan árbediehtu/samisk tradisjonellkunnskap kan være en del av løsningen.

Sametingsrådet er også opptatt av helse, matsikkerhet og klimafinansiering. 

Les klimarapporten om «Klimaendringer i Sápmi - en oversikt og veien videre» (PDF, 12 MB)

Arbeidet med klimarapporten har vært et samarbeid mellom Samerådet og Sametinget. Rapporten er utarbeidet på engelsk, men Sametinget vil oversette den til samisk og norsk. Sametingsrådet planlegger å fremme en sak til Sametingets plenum om klimaendringer og samisk kultur. Samerådets klimarapport vil danne et grunnlag for saken. 

Les presentasjonen av Samerådet ved Gunn-Britt Retter, leder av Arktis- og miljøavdelingen. (PDF, 276 kB)

Les powerpoint presentasjonen av Samerådet ved Gunn-Britt Retter, leder av Arktis- og miljøavdelingen. (PDF, 6 MB)