Sametinget bevilger støtte til jubileumsbok til Beaivváš og konsert på Røros med Marja Mortensson og KORK

Sametinget bevilger støtte til jubileumsbok til Beaivváš og konsert på Røros med Marja Mortensson og KORK

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har 40-årsjubileum i 2021, og i den forbindelse skal de utgi en en fotodokumentarisk bok. Sametingsrådet bevilger kr. 200 000,- til arbeidet med boken.

Beaivváš har en spennende og viktig historie som samisk kulturell premissleverandør. Mye har skjedd fra teatret ble etablert for snart 40 år siden som frigruppe under de dramatiske omstendighetene rundt demminga av Alta/kautokeino-vassdraget, og til i dag som en profesjonell teaterinstitusjon som turnerer flere ganger i året i hele Sápmi. Som formidler av samisk språk og kultur er Beaivváš uvurderlig.

«Sametinget vurderer jubileumsboken for å være av samfunnsmessig betydning, og at det samiske nasjonalteatrets historie blir gjort tilgjengelig.», sier sametingsråd Henrik Olsen.

I forbindelse med den sørsamiske festivalen Raasten rastah skal det arrangeres en konsert med Marja Mortensson og Kringkastingsorkesteret (KORK) i Røros kirke 25. september i år. Sametingsrådet bevilger kr. 179 000,- til Raasten rastah for dette arrangementet.

Konserten inngår også i en samisk tv-produksjon der NRK Sápmi har fokus på sørsamiske saker samtidig som festivalen gjennomføres. Det vil bli gjort opptak av konserten som senere vil bli vist på NRK.

 «Det er en stor begivenhet at konserten legges til Røros. På den måten får også det samiske publikumet ta del i opplevelsen i sine hjemlige trakter. Det at konserten gjennomføres i Røros kirke, gir også en spesiell nærhet for befolkningen», sier sametingsråden.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen, tlf. + 47 907 75 219, eller e-post: henrik.olsen@samediggi.no