Sametinget gir stipend til fremtidige duodjiutøvere

Sametingsrådet deler ut 13 duodjistipend á kr. 10 000,- til elever på videregående nivå.

Sametinget har en stipendordning som er rettet mot elever i videregående skole, som tar fagene Design og håndverk med duodji som hoveddel av fagene. Ordningen omfatter også elever fra norsk side av Sápmi som tar helårige duodji-studier ved Samernas utbildningcentrum i Jokkmokk i Sverige.

Stipendet blir gitt for å øke og opparbeide kompetanse innen duodji, og er en del av Sametingets overordnete mål med å bidra til å utvikle en næringsrettet duodji.

- Viktigheten av disse stipendene er å støtte opp om ungdom som vil ta duodjiutdanning, og på den måten bidra til å få frem nye duodjiutøvere, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Tre av stipendene går til elever ved Samernas utbildningscentrum. To elever tilknyttet vg1 Håndverk, design og produktutvikling med duodji som hoveddel av fagene i Kautokeino har også mottatt stipend. Resterende stipendmottakere er elever tilknyttet vg2 Design og duodji i Kautokeino.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), tlf 918 61 471 eller e-post hans.ole.eira@samediggi.no