– Sametinget gir tilskudd til driftsbygning på Årøya

– Sametinget gir tilskudd til driftsbygning på Årøya

Jan Erik Johnsen

Sametinget bevilget kr 300 000 i tilskudd til melkerobot til Jan Erik Johnsen. Han er avhengig av å frakte alt av varer med ferge til og fra øya. Det viser hvilken innsatsvilje gårdbrukeren har, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Hans Ole Eira Árvu/Sametinget Johnsen har melkekyr og skal nå investere i melkerobot for å gjøre fjøsstellet enklere. Han har i dag 28 melkekyr og skal utvide produksjonen til 39 kyr.

– Sametinget er glad over å kunne bevilge tilskudd slik at det blir lettere for bønder å utføre det daglige arbeidet, sier Eira.

Johnsen driver et familiebruk på Årøya i Alta kommune. Alta er den største jordbrukskommunen i Finnmark, og det at bønder investerer i driftsbygninger vil sikre en positiv utvikling i jordbruket i Alta. 

– Det er positivt at unge folk satser på jordbruk, sier Eira. Årøya ligger i ytterdistriktet i Alta kommune, og for Sametinget er det viktig å sikre at det finnes arbeidsplasser i distriktene. En sånn investering vil styrke jordbruksmiljøet på Årøya, avslutter Eira.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira, (SP) tlf: +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no