Sametinget har bevilget 250 000 til båtkjøp

Sametinget har bevilget 250 000 til båtkjøp

Mariell Celine Simonsen har fått 250 000,- i tilskudd fra Sametinget for å kjøpe sitt første fiskefartøy.  Hun har erfaring fra fiskeryrket, men ikke eid eget fartøy tidligere. Mariell Simonsen er født i 1994 og bor i Svensby i Lyngen kommune.

– Vi er glade for å kunne bidra til økt rekruttering til fiskeryrket. Dette er svært viktig for å sikre bosetting ogSilje Karine Muotka Åse M. P. Pulk/Sámediggi verdiskaping i sjøsamiske områder, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Sametinget gir støtte til etablerere innenfor Sametingets virkeområde (STN-området) som skal kjøpe sitt første fiskefartøy. Den siste tiden har Sametinget også finansiert flere kvinnelige fiskere.

– Så langt i år har 4 av 11 av tilskudd til fiskefartøy vært til kvinnelige nyetablerere. Dette synes vi er en svært  gledelig statistikk. Vi håper at trenden med bedre kjønnsbalanse i næringen fortsetter også fremover, avslutter Muotka. 

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), silje.karine.muotka@samediggi.no