Sametinget har gitt 1,3 milliarder i tilskudd - sjekk hvor mye din kommune har fått

Sametinget har utarbeidet oversikt hvor mye tilskudd hver kommune mottar i ulike sammenhenger, med interaktive kart. – Sametingets tilskuddsordninger spiller en viktig rolle for å opprettholde og utvikle levende, samiske lokalsamfunn i Sápmi, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Dette er den tredje publikasjonen av Sametingets interne statistikk, og de to foregående finnes også tilgjengelig på våre nettsider. Nytt fra i år er interaktivt kart som viser hvordan Sametingets tilskuddsordninger er blitt bevilget de siste fire årene. 

Les mer: Sametingets statistikk 2021 (PDF, 13 MB)

Statistikken viser samlet bevilgning per tilskuddsordning, i tillegg til hvor stor andel av disse tildelingene som kommer fra henholdsvis direkte og søkerbaserte tilskudd. Denne publikasjonen ser særlig på språk, grunnopplæring, barnehager, næring og, ettersom det er her man finner de største tilskuddsordningene.

– Med over 1,3 milliarder kroner i samlede virkemidler i perioden 2017 til 2020 bidrar Sametingets tilskuddsordninger med alt fra tilgang på kritisk nødvendig risikokapital til aktører i tradisjonelle og varierte næringer, til språkstipender i videregående skole. I tillegg bidrar Sametinget med direktetilskudd til viktige samiske kultur- og språkbærende institusjoner, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Hvert kapittel innledes med en visuell presentasjon av totale tildelinger per tilskuddsordning i perioden 2017-2020, og følges opp med tabeller som viser årlig tildeling per kommune og valgkrets. Statistikken bygger på Sametingets eget tilskudds register, Access. 

– Sametingets tilskuddsordninger spiller en viktig rolle for å opprettholde og utvikle levende, samiske lokalsamfunn i Sápmi. Tilskuddene bidrar også til å styrke og synliggjøre samiske språk og samisk kultur i hele Norge og i hele verden, og det er svært gledelig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.