Sametinget mottok budskapet med sorg

Sametinget mottok budskapet med sorg

Det er med stor sorg at vi har mottatt det triste budskapet om at fylkesrådsleder for Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo døde brått hjemme i Gáivuotna natt til søndag.

Bjørn Inge var en markant og tydelig politiker. Han var en god politisk leder, pådriver, initiativtaker og medspiller.Bjørn Inge Mo Foto:Sámediggi/Kenneth Hætta   Han var veldig opptatt av at politiske beslutninger skulle være med på å styrke både lokale- og regionale samfunn, og var opptatt av hvordan innbyggerne i nord ville forme trygge og gode samfunn.

Videre var han en av flere sentrale personer som deltok aktiv med prosessen frem mot den historiske Svartskogendommen der samiske rettigheter ble anerkjent i rettssystemet. Hans arbeid for sjøsamiske rettigheter, primærnæringer og samisk språk er også blant det meget omfattende samfunnsengasjementet som han viste gjennom mange meget sentrale lederroller i samfunnet. 

Mo hadde lang fartstid i politikken og var leder av Troms Arbeiderparti fra 2005 til 2014, og var også sametingsrepresentant fra 2017 til han fikk permisjon fra vervet i 2020. Mo var også ordfører i Kåfjord kommune fra 2003 til 2015.

Hans plutselige bortgang er et stort tap for det politiske Sápmi og Norge. 

Alle våre tanker går til hans nærmeste familie og venner, hans politiske kolleger og de ansatte i fylkeskommunen.

Fred med ditt minne. 

Sametinget vil uttrykke stor takknemlighet for  Bjørn Inges langvarige engasjement for det samiske samfunnet. Hans innsats for så mange vil ikke bli glemt.