Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening skal sikre rettigheter til samiske fosterbarn

Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening skal sikre rettigheter til samiske fosterbarn

Generalsekretær Tone Granaas John-Petter Reinertsen Samarbeidsavtalen ble underskrevet tirsdag 14. juni 2022 på Sametinget i Karasjok. Avtalen ble signert av sametingspresident Silje Karine Muotka og generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening. 

Les: Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening (PDF, 100 kB)

Om avtalen:

Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening skal samarbeide om utviklingen av fosterhjemsomsorgen for samiske barn i Norge. Formålet er å jobbe aktivt for språklig og kulturell tilpassing av fosterhjemsomsorgen på alle plan, og øke kvalitet og bevisst om samiske barns rettigheter som urfolksbarn.

  • bidra til at det arbeides aktivt for språklig og kulturell tilpassing av fosterhjemsomsorgen på alle plan, samt øke kvalitet og bevissthet om samiske barns rettigheter som urfolk.
  • utvikling av fosterhjemsomsorgen for samiske for samiske barn i Norge.
  • kartlagtlegging av hvor de samiske barna befinner seg.
  •  økt brukermedvirkning for samiske barn og foreldre, samt fosterforeldre.
  • formidle informasjon om hverandre og skape relevante møteplasser for aktører og konferanser om temaet samisk språk, kultur og identitet i fosterhjemsomsorgen.

Fosterhjembarn er som alle andre barn, men de har fått en ekstra tøff belastning i sitt unge liv. Det er i seg selv svært krevende for barn og unge å flytte inn i en ny familie, og derfor ekstra viktig at de kan opprettholde sin egen identitet, språk og kultur. Sametinget og

Fosterhjemforeningen er enige om at en samarbeidsavtale vi sikre samarbeidet, og om hovedprinsippet om at vi ikke skal behandle vår egen urbefolkning dårligere enn andre barn som bor i Norge.

Kontaktperson i Sametinget: rådgiver Svanhild Camilla Utsi, tlf: 78 47 40 06
Kontaktperson i Norsk Fosterhjemsforening: generalsekretær Tone Granaas, tlf: +47 456 64 746