Sametinget og TIL har underskrevet samarbeidserklæring

Tromsø Idrettslag (TIL) lanserte i dag sitt nye samiske stadionnavn, Romssa Arena. I den sammenheng er det også blitt underskrevet en samarbeidserklæring mellom Sametinget og TIL.

Tromsø IL (TIL) og Sametinget har underskrevet en samarbeidserklæring. Daglig leder i Tromsø IL Øyvind Alapnes og sametingsråd Runar Myrnes Balto. Tina Gjøvik, TIL

Det er bare å gratulere TIL med nytt stadionnavn. Romssa Arena synliggjør Tromsøs samiske stedsnavn, og det er fantastisk. Det vil ha stor symbolverdi at fylkets store fotballklubb fra nå av vil invitere til hjemmekamper på et stadion med samisk navn, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Det har vært en økende grad av dialog mellom Sametinget og TIL over tid. I forbindelse med at TIL nå har laget en kommersiell avtale for bruken av Romssa Arena som stadionnavn, så har det også vært naturlig å avklare rammene for samarbeid mellom Sametinget og TIL.

Vi er veldig glade for at TIL går foran og vil synliggjøre både samisk språk og kultur på et så høyt nivå. Som samarbeidspart ønsker vi blant annet å kunne bidra til at den samiske synliggjøringa på stadion gjøres på god og verdig måte, sier Myrnes Balto.

Avtalen signaliserer videre at partene sammen vil vurdere ytterligere tiltak for å støtte opp om bruken av samisk språk i idretten, samt tiltak for å bekjempe hets- og hatytringer på idrettsarenaer.

TIL er glade for å inngå en samarbeidserklæring med Sametinget om felles satsning på samisk språk og kultur. Gjennom vårt engasjement mot samehets har vi sett hvor viktig dette er. Samarbeidet vårt med Sametinget blir en del av en større satsning der vi får med flere aktører til å fremme samisk språk og kultur, sier daglig leder Øyvind Alapnes fra Tromsø Idrettslag (TIL).

Les samarbeidserklæringen mellom Sametinget og Tromsø idrettslag (TIL) (JPG, 2 MB)

Varaordfører i Tromsø Marlene Bråthen, daglig leder i Tromsø IL Øyvind Alapnes, konsernsjef i Troms Kraft Semming Semmingsen, sametingsråd Runar Myrnes Balto og fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Kristina Torbergsen. Tina Gjøvik/TIL