Sametinget om revidert nasjonalbudsjett – Forventningene til statsbudsjettet 2023 øker

Sametinget om revidert nasjonalbudsjett – Forventningene til statsbudsjettet 2023 øker

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Til Sametinget er det satt av 1 million kroner til tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehager.

Runar Myrnes Balto Árvu, Sámediggi Sametingsråd med ansvar for budsjett Runar Myrnes Balto (NSR) mener den ene millionen kommer til nytte, men at det er småpenger i den store sammenhengen.

– Vi kommer til å bruke den ene millionen godt, men de reelle behovene til Sametinget og det samiske samfunnet er i hundremillionersklassen. Vi velger å gi regjeringen frem til høsten med å vise om de har tenkt til å innfri de store valgløftene de har gitt samene. 6. oktober blir regjeringens eksamensdato, da de presenterer sitt første helhetlige forslag til statsbudsjett, sier Runar Myrnes Balto.

Regjeringen har blant annet lovet et betydelig samisk kulturløft i Hurdalsplattformen, noe sametingsrådet ser frem til å se i neste års budsjett.

– Regjeringen er nødt til å levere på dette til neste år. For kulturløftet er det bare å bevilge midlene til Sametinget, så skal vi få de ut til det samiske folket. Behovene er enorme, og de trenger ikke mer utredning. Sametinget har tiltakene klare, sier Myrnes Balto.

Sametinget har merket seg at pengebruken generelt øker, uten at det samiske samfunnet prioriteres.

– Det er et tankekors at de øker pengebruken, men samtidig blir ikke det samiske samfunnet prioritert. Man kan oppleve å høre at vi ikke kan forvente for mye med dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Men vi ser på midler til Sametinget som den beste sikkerhetspolitikken i nord. Den beste nordområdepolitikken, fordi vi blant annet bidrar stort til fortsatt bosetting, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Her kan du lese revidert nasjonalbudsjett 2022

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no.