Sametinget prioriterer produksjon av slakteokser

Sametinget prioriterer produksjon av slakteokser

Sametingsrådet bevilger 300.000,- kroner til ombygging av en gammel driftsbygning til å fore opp okser til slaktemoden alder i Karasjok. Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er glad for at Sametinget kan støtte opp under slike gode landbruksprosjekter i nord.

Klikk for stort bildeSilje Karine Muotka Kenneth Hætta Bonde Anne May Olli i Karasjok ønsker å bygge om en gammel driftsbygning til okser, og jobber derfor jobber videre med å utvikle sitt familiebruk. I 2020 bygget hun en driftsbygning til 50 kyr og nå skal hun bygge om et gammelt fjøs til oksekjøttproduksjon.

– Jeg er mektig imponert over den stå-på-viljen som  Anne May Olli har når det gjelder å bygge opp bruket sitt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Ved å bygge om den gamle driftsbygningen til okser vil bonden kunne utnytte det potensialet som ligger i å fore opp oksene til slaktemoden alder. I Finnmark er det mange bønder i Finnmark som sender små oksekalver til slakt.

– Det er mulig å tjene mer på oksekalver ved å fore dem opp til slaktemoden alder og dette er derfor et godt tiltak for landbruket i nord, sier Muotka.

Sametinget har i 2020 finansiert et treårig prosjekt som skal motivere flere bønder til å fore opp oksekalver. Foruten at bygget skal tilpasses okseproduksjon så skal okseproduksjonen foregå i løsdrift. Dette vil være i tråd med landbruksmyndighetenes krav om å avvikle båsfjøs innen 2034.

– Dyrene vil få bedre dyrehelse, og jeg ser også at det vil være enklere å få unge til å ta over slike gårdsbruk. Det er en kjent sak det er lettere å jobbe i et løsdriftsfjøs enn i et ordinært båsfjøs, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.

For spørsmål eller intervju om saken, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR)
Telefon: +47 984 87 576, eller e-post:
silje.karine.muotka@samediggi.no