Sametinget støtter en stor satsning i en samdrift i Tana

Sametinget støtter en stor satsning i en samdrift i Tana

Fávlemohkki samdrift DA  Sametinget har bevilget 500 000 kroner itilskudd til Fávlemohkki samdrift DA. Samdriften holder på å modernisere sitt fellesfjøs som driver med melk. Med denne moderniseringen vil det styrke både jordbruket i Tana og sikre leveranser til Tine meieri, sier sametingsråd Hans Ole Eira (SP).

Hans Ole Eira Árvu/Sametinget De som eier samdriften er Else-Margrethe og Ulf Ballo, Trygve Ballo og Torstein Emanuelsen og Solveig Ballo. Bruket har 65 kyr, men de har allerede videre planer om å utvide til 92 kyr senere. I første omgang skal samdriften investere i melkerobotanlegg til sitt løsdriftsfjøs.

– Jeg synes det er godt at bønder ruster opp sine bruk og velger å investere for framtida. Det viser at det er optimisme i jordbruket. Dette er jo egentlig et familiebruk, og jeg synes en sånn måte å organisere samdrift på er ypperlig når vi tenker på medlemmene for ordna fritid og ferie, sier sametingsråd Eira.

Trygve Ballo, som er en av eierne sier at med Sametingets støtte vil samdriften kunne starte tidligere med den andre fasen som er å utvide fjøset.

Fávlemohkki DA er en stor produsent av melk med 580 000 liter i året. Meieriet er avhengig av sikre leveranser og det vil dette bruket kunne bidra med. I tillegg vil bruket produsere storfekjøtt som sendes til slakteriet i Karasjok, og bruket vil også kunne selge noen kviger og okser til andre bønder.

– Dette er bare et par eksempler på de ringvirkninger jordbruket tilfører Tanasamfunnet, avslutter et fornøyd sametingsråd, Eira.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (SP), tlf +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no