Sametinget støtter investering av båt i Spildra

Spildra North AS har fått et tilskudd fra Sametinget på kr. 250 000 til investering av båt. Bedriften vil legge stor vekt på lokal historie, kultur i tillegg til naturopplevelsen.

Spildra har hatt sjøsamisk bosetning i hundrevis av år. En viktig del av opplevelsen de tilbyr er at turistene får innblikk i de samiske tradisjonene, nå og gjennom historien. Andre satsingsområder for bedriften er blant annet fiske, nordlys, hval og dykking.

- Det er svært positivt at bedriften har fokus på sjøsamisk historie. Det er et stort behov i Sápmi for bedrifter som formidler denne delen av vår historie, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Spildra (Spittá på nordsamisk) er en øy i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Øya ligger i fjorden Kvænangen. Bedriften har som sagt mottatt tilskudd til investering av båt slik at de kan frakte lokalbefolkningen, turister og andre til Spildra.

- Vi trenger slike bedrifter som Spildra North AS, som tør å satse på turisme i samiske områder. På denne måten kan de være med på å skape flere arbeidsplasser i Kvænangen, noe som samsvarer med vår næringspolitikk, sier Muotka.

- Samtidig er det viktig at lokalbefolkningen har muligheter til å besøke Spildra, derfor er støtten til denne investeringen viktig. Vi kan være med på å sikre bosetting i området, samtidig som vi gjør stedet attraktiv, sier Muotka avslutningsvis.

Sametinget setter årlig av tilskuddsmidler til aktører innenfor variert næringsliv for å styrke næringslivet i samiske områder. Tilskuddet til Sildra North AS tildelt fra ordningen Næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer, verdiskaping og nyetableringer.

For spørsmål eller intervju, kontakt Sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no