Sametinget støtter nyetablerte fiskere i fiskerinæringen

Sametinget støtter nyetablerte fiskere i fiskerinæringen

Aron Nergård - Aron Fisk AS (t.v), Jon Helge Løkke - JH Marine AS, Thomas Henriksen - Dåfjord Fisk AS (t.h)

Sametinget har gitt tilskudd til tre nyetableringer i fiskerinæringer. Selskapene Aron Fisk AS, Dåfjord Fisk AS og JH Marine AS har alle fått tilskudd til å investere i sitt første fiskefartøy.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Selskapene er etablert på tre ulike steder i Sametingets virkeområde.

Aron Fisk AS har Aron Olav Nergård som hovedeier og har mottatt 300 000,- til kjøp av fiskefartøy. Selskap og eier holder til i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

Dåfjord Fisk AS har mottatt 327 000,- til kjøp av fiskefartøy og utstyr. Selskapet holder til i Dåfjord i Karlsøy kommune og eies av Thomas Henriksen.

JH Marine AS eies av Jon Helge Løkke og holder til i Kvalsund, Hammerfest kommune. Selskapet har mottatt 400 000,- til kjøp av fiskefartøy og utstyr.

– Disse nyetableringene bidrar til viktig rekruttering i fiskeryrket flere steder i Sametingets virkeområde. Vi er glade for å kunne støtte nyetableringene med tilskudd, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Tilskuddene på til sammen 1 027 000 kroner bevilges fra tilskuddsordningen: Tilskudd til primærnæringer, marine næringer. 

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka, tlf. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no