Sametinget støtter nytt utsalgssted for samisk design og duodji på Nordnorsk Kunstmuseum

Sametinget støtter nytt utsalgssted for samisk design og duodji på Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø gjennomfører nå en storstilt ombygging av sine lokaler. Sametinget gir i den forbindelse tilskudd på kr 200 000 til en fullstendig ombygging av museets butikk.

Interiøret og designet i den nye butikken er inspirert av samisk historie og design. Nordnorsk Kunstmuseum har også en ambisjon om at samisk kunst og håndverk skal stå for minst 50% av omsetningen i den nye butikken. Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener denne ombyggingen vil bety mye for samisk kunst og håndverk og er glad for at Nordnorsk Kunstmuseum setter i gang dette prosjektet.Silje Karine Muotka Kenneth Hætta  

– Jeg gleder meg over at samiske produkter med dette får en super ramme og at man kan finne samiske kvalitetsprodukter på et og samme sted. Nordnorsk Kunstmuseum har gjennom flere år vist et genuint engasjement for samisk kunst og håndverk. Vi er derfor veldig spente på å se hvordan man nå får til et moderne og profesjonelt butikkinteriør basert på samisk tradisjon og historie, sier Muotka.

Nordnorsk Kunstmuseum ønsker å bidra aktivt til å synliggjøre, inkludere og promotere samisk kunst og uttrykk i Tromsø og landsdelen.

– En ny og forbedret museumsbutikk vil også kunne bli en viktig salgskanal for samiske kunstnere og håndverkere. Nå gleder jeg meg til åpningen, og tror dette blir et utsalgssted som vil trekke folk i seg selv!

Butikker som promoterer kvalitetsprodukter fra det samiske miljøet er gull verdt for de som ønsker å leve av kunst og håndverk, avslutter sametingsråd Muotka. Sametinget setter årlig av tilskuddsmidler til aktører innenfor samiske kulturnæringer. Etter søknad kan de få støtte til utviklingsprosjekter som gir økt verdiskaping. Tilskuddet til Nordnorsk kunstmuseum er tildelt fra ordningen Tilskudd til kreative næringer.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no