Sametinget støtter Samerådet med en halv million kroner til varemerkesatsing

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made. Varemerket Sámi Duodji er rettet inn mot tradisjonell duodji produsert av samer, mens det nye varemerke Sámi Made er rettet inn mot produkter laget av samer, dette kan for eksempel være design.

I 2014 gjennomførte Samerådet, i samarbeid med de samiske duodjiorganisasjonene, en evaluering av varemerket Sámi Duodji. Sametingene i Norge og Finland støttet evalueringen økonomisk. Evalueringsrapporten konkluderte med at det fortsatt er behov for Sámi Duodji- varemerket. Årsaken til dette er at næringen har behov for rettslige beskyttelse og næringsutviklende støtte.

- Det er viktig å beskytte og styrke duodji og samisk design. I dette tilfelle skal Samerådet gjennomføre en større grenseoverskridende varemerkesatsing som vil kunne ha positive ringvirkninger over hele Sápmi. Prosjektet kan føre til utvikling av nye tjenester og åpne for et større marked. Sametinget vil gjerne være med å støtte denne satsingen og utviklingen av nye tjenester, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

I dag er ikke den samiske kulturarven beskyttet på tilstrekkelig måte. Rapporten konkluderte også med at dagens organisering av varemerket ikke fungerer optimalt, herunder kriterier, markedsføring og lisensiering. Evalueringsrapporten anbefalte en revidering av kriteriene for varemerket Sámi Duodji. Samerådet har arbeidet målrettet med å følge opp anbefalingene fra evalueringsrapporten og vil nå forberede en implementering av Sámi Duodji- merket.

Rapporten anbefalte også etableringen av et nytt varemerke, Sámi Made rettet mot produkter laget av samer, eksempelvis design. Varemerket Sámi Made vil på sikt kunne omfatte flere næringsområder, herunder musikk/joik, opplevelser, mat, litteratur, film, kunst o.l. Det er behov for å forankre kriteriene for Sámi Made merket i Sápmi, spesielt innenfor designfeltet. I samarbeid med Sametinget på norsk side, den nyetablerte kulturnæringsklyngen (Árvu, Sámi Stories, Arctic lavvu, Graveniid) forberedes det til seminar om varemerket.

- Sámi Duodji er allerede etablert, så at Sámi Made kommer som et eget varemerke er kjempe viktig. På denne måten kan vi beskytte samiske produkter i et større grad. Vi kan nå ut med produktene til et bredere publikum men vi kan vise hvor produktene kommer ifra, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Tilskuddet er blitt bevilget over Næringsavtalen for duodji – utviklings og investeringstilskudd.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no. Bilder av Muotka finnes her: https://www.flickr.com/photos/samediggi/albums/72157687389005730