Sametinget støtter utbygging av driftsbygning i Tana

Sametinget støtter utbygging av driftsbygning i Tana

Sametinget har bevilget 450 000 kroner i tilskudd til å bygge ut driftsbygning til Návet Doallu DA i Tana.

Návet Doallu DA er et av de største samdriftsfjøsene i Finnmark og har per i dag ca. 100 kyr og 95 ungdyr/kalver i fjøset. Samdrifta ble etablert i 2005 og består av tre gårdsbruk og fire aktive deltakere. Med slike samdrifter er det lettere å organisere fritid og ferier enn om de skulle ha drevet hver for seg.

– Det er positivt at Návet Doallu DA vil utvikle sin drift. Jordbruket i Tana er viktig for næringslivet i kommunen, sier sametingsråd Silje K. Muotka (NSR).

Jordbruksnæringen har dannet grunnlaget for bosetting i Tana og har bidratt til at mange bedrifter har etablert seg i Tana. Både meieriet i Tana, Felleskjøpet, maskinfirmaer, entreprenører og andre virksomheter har bønder som viktige kunder.

Ved å gi tilskudd til denne utbyggingen, så vil det styrke driftsgrunnlaget for dette bruket. Å bygge ny grovfôrsilo og utvide fôrsentralen vil gjøre det enklere å jobbe i driftsbygningen. Det vil også gi mer optimal fôring.

– Det er høyere byggekostnader i jordbruket i nord enn lenger sør i landet. Vi er glade for at Sametinget kan gi tilskudd for å få ned de økonomiske byrdene ved slike utbygginger, sier Muotka.

Det at unge også har mulighet til å delta i arbeidet gjør at samdrifter sikrer rekruttering av unge. Det at unge blir i kommunen vil gjøre det attraktivt også for andre unge til å bli i kommunen.

– Modernisering og utvidelser av driftsbygninger vil sikre at ungdommen finner det attraktivt å satse på jordbruk som en levevei, sier Muotka.

Sametinget har satt av nærmere 10 millioner kroner i 2020 til primærnæringer. Med denne prioriteringen har Sametinget muligheter til å støtte denne typen utbyggingstiltak.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no