Sametingets årsmelding for 2020 - Sametingsrådets forslag til innstilling

Sametingets årsmelding for 2020 - Sametingsrådets forslag til innstilling

Sametingets årsmelding for 2020 omfatter Sametingets politiske og forvaltningsmessige aktivitet.

Årsmeldingen rapporterer om oppfølgingen av hovedmålene og delmålene for de enkelte fagområdene og bruken av bevilgningen i budsjettet.

Les Sametingets årsmelding 2020 - Sametingsrådets forslag til innstilling (PDF, 4 MB)