Sametingets innsigelse til reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø

Sametingets innsigelse til reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø

Tromsø kommunestyre skal onsdag 29.04.2020 ta stilling til de omstridte planene for reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø. Sametinget har reist innsigelse på grunn av hensyn til reindrift og en fredet reindriftssamisk sommerboplass som har nasjonal verneverdi. Her kan du lese hele innsigelsen, i tillegg til Sametingets kulturminneredegjørelse.

Innsigelse til plan 1879, detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby, Tromsø kommune (PDF, 306 kB)

Kulturminneundersøkelser Rávdnjevággi/ Finnheia, Sállir/Kvaløya, Tromsø kommune (PDF, 4 MB)

Tidligere uttalelse i saken:

Uttalelse vedrørende planprogram for detaljreguleringsplan - Finnheia Alpinlandsby - Tromsø kommune (PDF, 271 kB)

Utsikt mot Finnheia fra fjellskråningen opp mot Lille Blåmann. Roahkkevárdu/Grønnlibruna i bakgrunnen Inga M. Bruun, Sametinget