Sametingets reviderte budsjett 2020

Sametingets reviderte budsjett 2020

Sametingsrådet har i sitt forslag til revidert budsjett for 2020 videreført tiltak til støtte for nærings- og kulturlivet i Sápmi, som også er hardt rammet av korona. Det er også gledelig at vi med dette forslaget kan gi prisstigning til alle våre direktetilskuddsmottakere, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Det samiske samfunnet er i likhet med resten av verden også berørt av den pågående Korona-situasjonen, og Sametingets reviderte budsjett påvirkes av det.

Klikk for stort bildeHenrik Olsen Kenneth Hætta  – Dette er en kritisk tid for samisk nærings- og kulturliv, og fra sametingsrådet har vi allerede vedtatt en rekke tiltak som fokuserer på å støtte opp om samfunnet vårt. Det er svært viktig og vi viderefører det fokuset i vårt forslag til revidert budsjett, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Sametingsrådet henvendte seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars i år med en forventning om 10,8 millioner kroner i støtte over revidert nasjonalbudsjett. Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen foreslår en innvilgning på 4 millioner over revidert nasjonalbudsjett til koronatiltak til det samiske næringslivet. Denne bevilgningen vil dekke inn deler av de ekstratiltakene som sametingsrådet har vedtatt.

– Det er gledelig at regjeringen har møtt noen av våre bekymringer for det samiske næringslivet i denne tiden, og det vil være viktig å sikre flertall i Stortinget for dette forslaget. Vi har også videre forventninger om at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som treffer både samiske næringer og samisk kulturliv på en god måte i denne tiden, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametingsrådet møter Stortingets finanskomité til et digitalt møte tirsdag 19. mai, der dette vil være noen av temaene som blir diskutert.

Ny samisk kommune

Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått 2,25 millioner kroner som en tilleggsbevilgning, som skal gå til innlemmelse av Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli 2020.

– Vi er glade for å kunne ønske Tjeldsund kommune velkommen som en del av det samiske forvaltningsområdet. Det vil være en stor styrke for det samiske språket, kulturen og samfunnet i det markasamiske området. Det sikrer et bedre språktilbud til de samisktalende innbyggerne i området og vi ser frem til et tett samarbeid med kommunen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), ansvarlig for språk.

Av andre høydepunkt i Sametingets reviderte budsjett 2020 finner man blant annet:

Samisk hus i Oslo foreslås som fast språksenter og aktivitetstilskuddet til språksentrene økes.

Stipend for samisk ungdom som skal delta i opplæringsprogrammet til Disney Animation innen kunst, animasjon, film og grafikk. Stipendet finansieres i samarbeid med de andre sametingene og Samerådet, og skal dekke reise og opphold i Los Angeles, USA. Andelen til Sametinget i Norge er på kr. 60.000,-.

Alle mottakere av direkte tilskudd får 2,4 % prisstigning i revidert budsjett, slik at de til sammen får 3 % prisstigning i 2020.

Sametinget har et underskudd fra 2019 på kr 1 008 000 som er dekket inn i sametingsrådets forslag til revidert budsjett.

Sametingets plenum behandler revidert budsjett under det digitale plenumsmøtet 11. juni.

Sametingets reviderte budsjett 2020 - sametingsrådets forslag til innstilling (PDF, 540 kB)

For intervju om Sametingets reviderte budsjett, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), telefon: 90775219