Sametingets sentralbord er stengt under åpning av det 9. Sameting

I forbindelse med den høytidelige åpningen av det 9. Sameting onsdag 20. oktober 2021 vil sentralbordet være stengt i tidsrommet 12.30 - 14.30. 

Ta kontakt med oss via e-post samediggi@samediggi.no eller ring oss via sentralbordet etter klokken 14.30.