Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger stenges ut året

Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger stenges ut året

Budsjettet for de fleste tilskuddsordningene er brukt opp, og sametingsrådet har derfor besluttet å stenge muligheten for å sende inn nye søknader om tilskudd.

– det nå har blitt mye aktivitet i det samiske samfunnet, og vi har vært med å finansiere mange gode tiltak. Det har ført til at budsjettet for de fleste tilskuddsordningene nå er brukt opp. Vi har

Sametingsråd, Runar Myrnes Balto (NSR)

derfor sett oss nødt til å stenge muligheten for å sende inn nye søknader, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Sametingets tilskuddsportal stenges for nye søknader fra og med 23.11.22 og vil være stengt ut året. Søknadene som er kommet før denne datoen behandles fortløpende. Det vil være mulig å søke på ordningene for 2023 fra og med 09.01.23.

– Vi vil behandle de søknadene som er kommet inn, men innenfor flere søkerbaserte ordninger vil vi dessverre måtte avslå mange gode søknader med begrunnelse at det ikke er midler igjen på budsjettet, sier Balto avslutningsvis.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778runar.myrnes.balto@samediggi.no.